Program Mój Prąd

Rządowy Program “Mój Prąd” to dofinansowanie dla gospodarstw domowych na terenie całej Polski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Obecnie celem programu jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii kwotą maksymalnie aż do 20 500 zł. Szacunki płynące z rządu mówią o zwiększeniu ilości elektrowni fotowoltaicznych  na polskich domach o blisko 200 tysięcy rocznie właśnie dzięki programowi „Mój Prąd”. Przełoży się to na około dodatkowo 1000 MW mocy w sieciach prosumenckich oraz poprawi jakość środowiska w naszym kraju. Nabór wniosków na kolejną turę wystartuje 15.04.2021 r.!

Wszystko o najnowszej 4 edycji programu „Mój Prąd” dowiesz się klikając tutaj! Zamieściliśmy tam nasze opracowanie dotyczące nowych warunków rządowej dotacji!

Zyskaj do 20 500 zł dofinanasowania na własną fotowoltaikę z magazynem energii!

Fotowoltaika z dofinansowaniem od FerroWings

Dotacja z programu „Mój Prąd” jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej wyłącznie dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.  Wysokość dofinansowania z programu będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, natomiast nie może wynieść jednak więcej niż 4 tys. złotych na samą instalację fotowoltaiczną. Ze względu na fakt, że inwestycje już w najmniejsze instalacje fotowoltaiczne w większości przypadków przekraczają 15 tys. zł, to w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie gospodarstw domowych otrzyma maksymalną kwotę – 4 tys. zł. Do programu „Mój Prąd” zaliczają się elektrownie słoneczne o mocy od 2 do 10 kWp. Pozostała część dofinansowania dotyczy zakupu magazynu energii wraz z systemem zarządzania. Dzięki dotacji z programu czas zwrotu z inwestycji w swoją instalację fotowoltaiczna skraca się już do 7 lat!

Należy pamiętać, że wymogiem jest również zawarcie kompleksowej umowy zakładem energetycznym w nowym systemie NET-BILLING, która określa zasady wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej danego gospodarstwa domowego. Korzystając z oferty Ferro Wings otrzymasz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie! 

Skorzystanie z programu “Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i program “Czyste Powietrze”​.

Prosument, czyli osoba która jest jednocześnie producentem (w tym przypadku energii elektrycznej) oraz konsumentem, będzie mógł skorzystać z obowiązującej również w 2022 r. ulgi termomodernizacyjnej. Ulga pozwala odliczyć inwestycję w instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że kwota nie obejmuje wydatków objętych dofinansowaniem z programu „Mój Prąd”. Również wspomnianego programu nie można łączyć z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Poniżej prezentujemy kilka istotnych warunków programu "Mój Prąd"

Korzystanie z ulgi w podatku rolnym, a możliwość skorzystania z dofinansowania.

Niestety dofinansowanie „Mój Prąd” nie przysługuje osobom, które korzystają z ulgi w podatku rolnym. Jest to spowodowane faktem, iż ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi pożyczkami, kredytami, lub dotacjami które pochodzą ze środków publicznych.

Czy otrzymane dofinansowanie z programu „Mój Prąd” podlega opodatkowaniu? Czy otrzymam dotację, jeśli inwestycja jest sfinansowana poprzez kredyt udzielony przez Bank?

Dofinansowanie przydzielone z programu „Mój Prąd” na zakup wraz z montażem kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolnione z podatku PIT. Oznacza to, że beneficjent takiej dotacji otrzymuje całość kwoty „na rękę” – w przypadku maksymalnego dofinansowania będzie to cała kwota 20 500 zł.

Oczywiście każdy kto na inwestycję w swoją elektrownię słoneczną weźmie kredyt, udzielony przez bank również otrzyma dofinansowanie. Jedyny warunek to przedstawienie opłaconej faktury (potwierdzenie przelewu, lub oświadczenie wykonawcy) za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Pamiętaj, że oferta Ferro Wings, to również pomoc w udzieleniu atrakcyjnego kredytu we współpracy z Alior Bankiem lub bankiem Credit Agricole. Oferowane finansowanie to okres kredytowania na 10 lat z niskim oprocentowaniem! Więcej o finansowaniu swojej inwestycji przeczytasz klikając tutaj!

Wartość całego programu oraz ilość beneficjentów programu oraz kiedy złożyć wniosek?

Na wspracie mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych Rząd RP przeznaczył 350 mln zł. To oznacza, że z programu może skorzystać około 18 tys. beneficjentów. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń, tak więc zbyt długie przeciąganie decyzji o inwestycji może spowodować, że pula została już wyczerpana. Wniosek o dotację należy złożyć po zakończeniu całej inwestycji. Pamiętaj, że specjaliści z Ferro Wings pomogą Ci we wszystkich formalnościach!

Skąd pobrać wniosek oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wypłatę dotacji z programu „Mój Prąd”?

We wszystkich formalnościach zawsze można zwrócić się o pomoc do specjalisty Ferro Wings.  Wniosek należy złożyć online na portalu GOV.pl. Do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.
INFOLINIA: 530 000 102