Jednopodporowe konstrukcje montażowe dla fotowoltaiki

Wybór konstrukcji jednopodporowej dla układu pionowego

W tej wersji konstrukcji jest możliwa liczba rzędów: 1 lub 2. Mocowanie konstrukcji odbywa się za pomocą wbijanych słupów stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne jest wykonane z już wcześniej opisanej technologii Magnelis. W dodatkowej opcji można zamówić elementy do długości 4 metrów. Wykaz norm PN-EN, których wymogi spełnia konstrukcja dostępny w karcie katalogowej produktu.

Typy konstrukcji dla pionowego ułożenia paneli fotowoltaicznych: