Dotacje

Program Agroenergia

21 Lipiec 2023

Program AgroEnergia to wsparcie dla gospodarstw rolnych w formie dotacji, lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu AgroEnergia to kwota 200 milionów złotych. Całość programu została podzielona na dwie części: pierwsza część – 120 mln zł  stanowią preferencyjne pożyczki, a druga część – 80 mln zł to wsparcie bezzwrotne, czyli dotacje.

Ferro Wings - Fotowoltaika dla rolnictwa montaż

AgroEnergia w 2024 roku

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

AgroEnergia – komu przysługuje dotacja?

Program AgroEnergia skierowany jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków – AgroEnergia

Osoby zainteresowane I częścią programu mogą składać wnioski od 01.10.2021 r. do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania dostępnych środków. Nabór do II części był prowadzony od 20.07.2021 r. do 30.09.2022 r.