Fotowoltaika

Darmowy prąd ze Słońca

Słońce świeci nad naszymi głowami w każdym miesiącu w roku, dostarczając energię cieplną na różne powierzchnie, które nas otaczają. Dlaczego nie wykorzystać tej darmowej energii na własne potrzeby? Promieniowanie cieplne, które dociera na nasze dachy lub na powierzchnię gruntu z powodzeniem możemy zamienić na prąd elektryczny. Stanie się tak, jeżeli zdecydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych uzyskując w ten sposób z jednej strony darmową energię elektryczną, z drugiej dołożymy swoją cegiełkę w dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. 

Jak działa instalacja fotowoltaiczna? Czyli zamiana promieni słonecznych w energię elektryczną

fotowoltaika 1.jpg

Aby wykorzystać w pełni energię cieplną ze słońca na swoim dachu, werandzie, przybudówce, czy na powierzchni gruntu należy zamontować panele fotowoltaiczne, które „złapią” promienie i zamienią je na prąd elektryczny. Jest to możliwe dzięki specjalnej technologii budowy paneli, na które składają się ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa są zbudowane z przylegających do siebie płytek wykonanych z krzemu. Tutaj należy dodać, że najlepszą efektywność posiadają panele monokrystaliczne. Na styku tych płytek pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych zostają wytworzone ładunki elektryczne. 

Za odprowadzenie ładunków elektrycznych odpowiadają dwa elementy. Pierwszy – spód ogniwa wykonany z metalowej powłoki. Drugi – górna część ogniwa fotowoltaicznego wykonana z metalowej siatki. Trzeba pamiętać, że na tym etapie mamy jeszcze do czynienia z prądem stałym. Aby panel fotowoltaiczny był odporny na warunki atmosferyczne, ogniwa są zamykane w szczelne obudowy, odporne również na odpady gradu. W ofercie Ferro Wings znajdą Państwo produkty wyłącznie o najwyższej jakość, dzięki czemu gwarancja na montowane panele to aż do 30 lat na produkcję liniową oraz nawet do 25 lat na konstrukcję panelu!

Istota fotowoltaiki, czyli zamiana prądu stałego na prąd zmienny

Obecnie znaczna część urządzeń elektrycznych, które używamy w naszych domach jest przystosowana do zasilania prądem zmiennym. Natomiast tak, jak wspominaliśmy panele fotowoltaiczne produkują prąd stały.  W celu zamiany prądu stałego na prąd zmienny, należy wyposażyć instalację fotowoltaiczną w inwerter (często zamiennie używana nazwa to falownik).  Inwerter nie tylko przekształca wyprodukowaną energię z paneli na prąd zmienny o odpowiedniej częstotliwości, jest również mózgiem całej naszej elektrowni. Dodatkowym urządzeniem umożliwiającym zarządzanie konsumpcją i produkcją energii elektrycznej jest Smart Metter, dedykowany podlicznik dla instalacji fotowoltaicznych. Należy również pamiętać, że każda instalacja powyżej 6,5 kWp ze względów bezpieczeństwa musi być wyposażona w zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dodatkowe zabezpieczenie Ppoż nie jest wymagane, tylko i wyłącznie gdy instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywała falownik SolarEdge z optymalizatorami mocy.

Projektowanie elektrowni słonecznej i bezpłatne konsultacje

Efektywne wykorzystanie pracy paneli fotowoltaicznych to również profesjonalnie przeprowadzony projekt całej instalacji. Oprócz takich kwestii, jak: kąt nachylenia powierzchni dachu, usytuowanie budynku w danym kierunku świata istotne jest również merytoryczne przygotowanie osoby odpowiedzialnej za opracowanie inwestycji. Specjaliści z Ferro Wings to gwarancja doświadczenia, wiedzy i niezbędnego know-how z sektora elektrycznego oraz odnawialnych źródeł energii. Projekty fotowoltaiczne przygotowywane przez Ferro Wings są wykonywane w programie PV Sol Valentine.

Co z nadwyżką wyprodukowanej dzięki fotowoltaice energii elektrycznej?

Część energii elektrycznej wytworzonej w ciągu dnia zostanie zużyta na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa domowego. Jest to tak zwana autokonsumpcja. Nadwyżka natomiast trafia do Zakładu Energetycznego, dzięki wpięciu naszej elektrowni fotowoltaicznej do istniejącej rozdzielni elektrycznej oraz wymianie licznika na licznik dwukierunkowy. Tutaj o formalności inwestor w ogóle nie musi się martwić, ponieważ cała dokumentacja i niezbędne wnioski są przygotowywane przez specjalistów Ferro Wings! Naszą nadwyżkę pożytkujemy podczas poboru energii elektrycznej z sieci np. nocą. Rozliczanie nadwyżki na starych zasadach (czyli net-metteringu) odbywa się na zasadzie: 20% z magazynowanej energii pobiera zakład energetyczny, jeśli instalacja ma do 10 kWp. Powyżej tej mocy 30% magazynowej energii z nadwyżki, to wielkość pobierana przez dostawcę prądu. W myśl nowych zasad (czyli net-billingu), budujemy swój portfel, gdzie sprzedajemy i odkupujemy energię elektryczną.

Jak długo trwa proces montażu fotowoltaiki?

Wszystko jest uzależnione od połaci dachowej, użytej konstrukcji montażowej oraz wielkości instalacji. Istotnym czynnikiem jest również kwestia, czy mamy do czynienia z instalacją wykorzystującą falownik sieciowy, czy falownik hybrydowy z magazynem energii. Natomiast dla przykładu czas trwania procesu instalacji fotowoltaiki o mocy 10 kWp przez profesjonalną firmę to zwykle od 2 do 3 dni.

Jakie czynniki wpływają na mikroinstalacje fotowoltaiczną oraz jej cenę i projekt?

Dużą rolę odgrywa nachylenie dachu i oraz kierunek ekspozycji paneli na słońce. Panele skierowane na południe i z kątem pochylenia 35 stopni to optymalne rozwiązanie. Przedział nachylenia 30 do 60 stopni jest również przedziałem bardzo korzystnym dla instalacji fotowoltaicznej. Każda konstrukcja bardziej wymagająca, np.: z uwagi na konieczność montażu wysięgników ze względu na niekorzystną ekspozycję na słońce to oczywiście pewne dodatkowe nakłady. Istotną kwestią jest również konieczność zastosowania optymalizacji lub wyposażenia instalacji fotowoltaicznej w falownik hybrydowy z magazynem energii.

Fotowoltaika na balustradzie - czyli na jakich elementach także montuje się fotowoltaikę?

Najczęściej spotykamy się z panelami fotowoltaicznymi montowanymi na dachu lub gruncie, ale jest również opcja montażu na ogrodzeniach, balustradach tarasów czy balkonów, również istnieją możliwości montażu fotowoltaiki na ścianach budynków. Natomiast należy pamiętać, że zawsze będą to rozwiązania droższe niż standardowe i dające mniejsze efekty, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej.

Kluczowe składowe niezbędne do budowy własnej fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne stanowią oczywiście dominującą pozycję w składzie instalacji. Sercem każdej instalacji fotowoltaicznej jest inwerter, inaczej zwany falownikiem. To właśnie te urządzenie dokonuje wspomnianej transformacji prądu stałego na prąd zmienny, na ten bezpośrednio wykorzystywany w naszych domach. Każda instalacja musi posiadać również odpowiednie zabezpieczenia i system uziemienia. W zależności od wybranej metody działania: on-grid czy off grid potrzebujemy również odpowiednio:

  • dwukierunkowy licznik poboru i oddawania energii oraz przyłączenia do sieci energoelektrycznej, urządzenie te jest wymieniane i dostarczane przez zakład energetyki w ramach zawartej umowy prosumenckiej,
  • jeżeli wybraliśmy opcję działania naszej fotowoltaiki w systemie off-gridowym  to potrzebujemy jeszcze akumulatorów z regulatorem ładowania oraz dodatkowej rozdzielnicy, która umożliwi nam działanie systemu nawet w momencie zaniku zasilania w sieci zewnętrznej.

„Serce” fotowoltaiki, czyli inwerter. Co warto o nim wiedzieć?

Wybór inwertera również uzależniony jest od wybranego systemu działania. Przy systemie on-grid zastosowanie znajdują inwertery sieciowe, które dają możliwość przesyłu prądu do regionalnej sieci elektrycznej. Przy systemie off-grid mówimy o inwerterach hybrydowych, które pozwalają zasilać bezpośrednio urządzenia wewnątrz obiektu, mogą one zarówno pracować jak falowniki sieciowe, jak i działać bez zasilania sieci zewnętrznej. 

Inwertery zwane falownikami różnią się także między sobą wielkością mocy. Do pojedynczego panelu możemy użyć tzw. mikroinwerterów.  Falowniki sieciowe mogą pracować od min. 5-6 paneli fotowoltaicznych podłączonych na jednym stringu. 

Czy konserwacja paneli fotowoltaicznych jest konieczna? Jak często ją wykonywać i jaki ma wpływ na sprawność fotowoltaiki?

W przypadku instalacji fotowoltaicznych mamy do czynienia z dużym atutem jakim jest bezobsługowa praca. Jeżeli cały system został wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami , to jest ona naprawdę mało wymagająca pod kątem konserwacji. Oczywiście warto zlecać przeglądy całego systemu, jednak można to robić stosunkowo sporadycznie. Troska o panele fotowoltaiczne ogranicza się praktycznie do ich czyszczenia, na wypadek dużego stopnia zabrudzeń, warto też zadbać, aby nie gromadziły się na nich liście czy nadmiar śniegu. Ponadto inwerter – jako urządzenie elektryczne – warto sprawdzać pod kątem stanu technicznego raz na kilka lat.

Jak wygląda proces zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do przyłączenia do sieci?

AdobeStock_48569361.jpg

Jest to nieskomplikowany proces, można wykonać go w kilku krokach, często także on-line, za pośrednictwem strony internetowej dostawcy energii elektrycznej, przykładowa kolejność działań wygląda następująco:

  • pobranie druku pod nazwą: Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji;
  • załączenie schematu instalacji elektrycznej obiektu – wykonanej przez uprawnionego instalatora;
  • załączenie dokumentów technicznych instalacji;
  • potwierdzenie certyfikacji instalacji, zgodności z normami NC RfG.

Jesteśmy wiodącą firmą fotowoltaiczną terenie Polski Zachodniej

Nasze ekipy montażowe można spotkać od Świnoujścia, poprzez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, aż po Wrocław. W roku 2021 rozpoczęliśmy również pracę związane z fotowoltaiką i pompami ciepła na terenie Niemiec. W Zielonej Górze posiadamy własne Centrum Logityczno-Magazynowe oraz Centrum szkoleniowe dla pracowników Ferro Wings oraz ekip zewnętrznych. Zobacz obszar naszych działań: