Dwupodporowe konstrukcje montażowe dla fotowoltaiki

Konstrukcje dwupodporowe z pionowym ułożeniem paneli

W tej wersji konstrukcji jest możliwa liczba rzędów: 2 lub 3. Mocowanie konstrukcji odbywa się za pomocą wbijanych słupów stalowych lub stóp fundamentowych. Zabezpieczenie antykorozyjne jest wykonane z już wcześniej opisanej technologii Magnelis. W dodatkowej opcji można zamówić elementy do długości 4 metrów. Wykaz norm PN-EN, których wymogi spełnia konstrukcja dostępny w karcie katalogowej produktu.

Typy konstrukcji dla pionowego ułożenia paneli fotowoltaicznych:

Konstrukcje dwupodporowe z poziomym ułożeniem paneli

W tej wersji konstrukcji jest możliwa liczba rzędów: 3,4 lub 5. Mocowanie konstrukcji odbywa się za pomocą wbijanych słupów stalowych lub stóp fundamentowych. Zabezpieczenie antykorozyjne jest wykonane z już wcześniej opisanej technologii Magnelis. W dodatkowej opcji można zamówić elementy do długości 4 metrów. Wykaz norm PN-EN, których wymogi spełnia konstrukcja dostępny w karcie katalogowej produktu.

Typy konstrukcji dla pionowego ułożenia paneli fotowoltaicznych: