Zasady działania magazynów energii

Coraz większą popularnością w naszym kraju cieszą się magazynu energii elektrycznej dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych. Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy, to uniknięcie przerw w dostawach prądu, które są wywołane przez awarie w zakładach energetycznych. Drugi powód to zmniejszenie ilości energii elektrycznej oddawanej do sieci, co w większym stopniu przekłada się na efektywne wykorzystanie naszego własnego prądu. Kolejnym powodem jest położenie budynku z dala od najbliższej stacji transformatorowej, a dociągnięcie zasilania jest dużo mniej opłacalne niż inwestycja w fotowoltaikę. Również aspektem, który będzie zyskiwał na coraz większym znaczeniu jest popularyzacją magazynów energii przez same zakłady energetyczne i rząd, w celu efektywniejszego wykorzystania nadwyżek produkcyjnych z instalacji fotowoltaicznych w okresach wiosenno-letnich.

Schemat pracy instalacji fotowoltaicznej z własnym magazynem energii elektrycznej

Praca instalacji z własnym magazynem energii elektrycznej (typ off-grid) jest bardzo podobna jak do fotowoltaiki typu „on-grid”. Czyli układu w którym nadwyżki prądu trafią do sieci zakładu energetycznego. Różnica polega na tym, że dzięki zastosowaniu akumulatorów oraz falownika hybrydowego nadwyżka wyprodukowanego prądu trafia właśnie do akumulatorów. Natomiast energię z akumulatorów możemy pobierać np. wieczorem, a w momencie gdy w naszym magazynie energii nie ma już zapasów prądu, to dopiero wtedy energia jest pobierana z sieci zakładu energetycznego. Aby w pełni monitorować pracę całego układu należy zastosować licznik SolarEdge Modbus. 

Elementy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

 1. Panele fotowoltaiczne
 2. Optymalizatory mocy
 3. Przewody DC
 4. Magazyn energii – akumulatory
 5. Falownik hybrydowy
 6. Skrzynki DC i AC
 7. Przewody AC
 8. Uziom instalacji fotowoltaicznej
 9. Licznik energii smart metter
 10. Aplikacja do monitoringu

Główne zalety instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

 1. Maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej ze Słońca. Nadwyżka wyprodukowanej energii słonecznej jest magazynowana w akumulatorze, zamiast oddawana do sieci zakładu energetycznego. Dzięki temu mamy do wykorzystania swój prąd w razie potrzeby o dowolnej porze. Dodatkowo minimalizujemy procent energii zabieranej przez zakład energetyczny za przeznaczonej na magazynowanie energii.
 2. Większa niezależność energetyczna. Stajemy się niezależni od jakichkolwiek awarii w zakładzie energetycznym i przerw w dostawach prądu. Dodatkowo uniezależniamy się od skoków napięć w sieci zakładu energetycznego, które mogą powodować wyłączanie falownika.
 3. Prosty i łatwy montaż. Nie potrzeba specjalnych przewodów — wykorzystuje te same kable, co instalacja fotowoltaiczna. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania układu w wewnątrz lub na zewnątrz budynku.