Magazyny energii o mocy 10 kW

Magazyn energii do fotowoltaiki 10kw – dlaczego coraz chętniej poszukiwane są akumulatory o takich parametrach?

Magazyny energii do fotowoltaiki 10kw to najczęściej poszukiwane akumulatory przez konsumentów. Dlaczego? Instalacja fotowoltaiczna 10kW to instalacja najczęściej wykorzystywana przez prywatnych inwestorów. Szacunkowo przyjmuje się, że każdego dnia przeciętne, większe gospodarstwo domowe (dom jednorodzinny) zużywa wartości energii elektrycznej oscylującej od 9 do 15kWh (zapotrzebowanie w skali rocznej to około 10 000 kWh). Stąd zainteresowanie gospodarstw domowych magazynem energii o pojemności w granicach 10kWh.

Z empirycznego doświadczenia można oszacować, że magazyn energii do fotowoltaiki 10kw jest najefektywniejszy w przypadku instalacji o mocy około 7 kWh i takiemu też opowiadającemu zapotrzebowaniu na zużycie energetyczne w domu. Wówczas mamy pewien zapas energii, który możemy spożytkować na inne okresowe zasilenia sprzętów gospodarczych.

Magazyn energii do fotowoltaiki 10 kw – dlaczego coraz bardziej opłacalne staje się magazynowanie energii w fotowoltaice we własnym zakresie?

Magazynowanie energii wygenerowanej z fotowoltaiki to inwestycja w większą niezależność i stabilność dla gospodarstwa domowego. Jest ono wówczas uodpornione na nagłe wzrosty i spadki cen energii elektrycznej i obciążenia w sieci energetycznej. W dobie galopującej inflacji i drożyzny tego typu rozwiązanie w fotowoltaice może przynieść znaczne korzyści inwestorowi.

Dużą zaletą magazynów energii dla fotowoltaiki 10kW jest także fakt wykorzystywania w 100% energii wytworzonej we własnym zakresie. Nie ma tu powiązań z zakładem energetycznym. Magazyn energii dla fotowoltaiki 10kW to więc możliwość niestosowania mechanizmu rozliczeń z zakładem na zasadach tzw. opustów (czyli 80% odzyskiwanej energii z wcześniej przekazanej; reszta jako opłata, prowizja zakładu). Od 1 kwietnia 2022 roku mówić będziemy dodatkowo o „nowym” mechanizmie rozliczeń, czyli tzw. net-billingu. W tym przypadku dokonywane będą swoiste rynkowe transakcje kupna-sprzedaży energii z fotowoltaiki pomiędzy prosumentem a zakładem energetyki, po cenach rynkowych energii. Magazyn energii do fotowoltaiki 10kW to więc rozwiązanie eliminujące powyższe mechanizmy zależności ilościowo-wartościowych.

Magazyny energii do fotowoltaiki 10kW – czym są? Jak definiujemy?

Magazyny energii do fotowoltaiki to urządzenia, akumulatory służące do przechowywania energii elektrycznej w formie cieczy chemicznej, która w razie potrzeby jest ponownie przekształcana i oddawana do zasilania urządzeń i sprzętów.

Magazyny energii do fotowoltaiki 10kW i ich najważniejsze parametry

W przypadku wyboru odpowiedniego akumulatora należy w pierwszej kolejności oszacować własne potrzeby energetyczne. Następnie kierujemy się następującymi kryteriami:

  • pojemność akumulatora – ile energii jest w stanie zgromadzić;
  • moc akumulatora – ile urządzeń jest w stanie zasilić;
  • rodzaj akumulatora – wykonany w technologii kwasowo-ołowiowej czy litowo-jonowej? Wpływa to na wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania;
  • gabaryty: waga i wymiary;
  • dodatkowe wyposażenie i funkcjonalności jak np.: wbudowany inwerter, systemy monitorujące stan akumulatora, modułowa konstrukcja i opcja rozbudowy jego pojemności.