Dotacje

Jak złożyć wniosek o dotację Mój Prąd?

21 Lipiec 2023

Od dnia 22.04.2023 roku ruszyła kolejna edycja, nabór do programu „Mój Prąd”. Jest to już piąta odsłona tego dofinansowania, dedykowanego dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.

AdobeStock_534471984-min-1200x675.jpeg

Wniosek Mój Prąd – jak złożyć wniosek Mój Prąd krok po kroku?

Jeśli spełniasz kryteria beneficjenta programu – o których szczegółowo mowa na stronie rządowej, to możesz ubiegać się o zwrot 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do określonych, wskazanych limitów.

Najpierw należy złożyć stosowny wniosek. Składany jest on do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem jego złożenia jest zakończenie przedsięwzięcia, inwestycji w fotowoltaikę, czyli jej uruchomienie, użytkowanie, formalne zgłoszenie do wymaganych instytucji, a także opłacenie wszystkich poniesionych nakładów. Kwalifikują się wyłącznie inwestycje podjęte nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Kolejne kroki to:

 1. złożenie wniosku przez tzw. generator wniosków o dofinansowanie (GWD), korzystając z loginu i hasła, po wcześniejszej rejestracji konta lub złożenie wniosku na stronie login.gov.pl, korzystając z podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub e-dowodu;
 2. dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów jako załączniki;
 3. elektroniczne wysłanie wniosku;
 4. potwierdzenie wysłania otrzymane zostanie na skrzynkę ePUAP i na adres e-mail podany we wniosku.

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą przez Urząd odrzucane!

Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP. Instrukcja składania wniosku oraz składania korekty wniosku dostępna jest na dedykowanej stronie.

Co jest potrzebne do wniosku Mój Prąd? Jakie dokumenty dołączamy do wniosku Mój Prąd?

Do wniosku dołączamy odpowiednio:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie (w przypadku płatności gotówką);
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii (PPE);
 • oświadczenie wnioskodawcy o zapłacie,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku,
 • zaświadczenie net-billing,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy.

Wzory wymaganych dokumentów znajdziemy na stronie rządowej w wersji pdf do pobrania.

Jak sprawdzić status wniosku?

Na tej stronie znajduje się dedykowana wyszukiwarka statusu wniosków Mój Prąd. Status wniosku Mój Prąd można także zweryfikować na stronie NFOŚiGW. Informacje o statusie wniosku uzyskamy również drogą mailową, wysyłając zapytanie na adres: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 90 dni roboczych (3 miesiące) od dnia poprawnego złożenia wniosku lub jego uzupełnienia, zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków, w którym mowa:

„Termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku, aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od liczby wniosków, które wpłynął do NFOŚiGW w ramach naboru. Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD. Termin ten ma charakter instrukcyjny i dotyczy jedynie wniosków prawidłowo złożonych nie wymagających uzupełnienia. NFOŚiGW uwzględniając ilość złożonych wniosków będzie informował o przewidywanym terminie oceny wniosku na stronie https://mojprad.gov.pl.NFOŚiGW tym samym zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrywania wniosków”.

Powiązane wpisy
AdobeStock_456948900-min-1200x675.jpeg

Dotacje

Jak złożyć wniosek o dotację Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło jest dedykowany dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych, nowych budynków mieszkaniowych. Beneficjentem jest osoba fizyczna wykazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy obiektu mieszkalnego. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup i montaż pomp ciepła w celu ogrzewania domu i ogrzewania wody użytkowej.

Czytaj dalej
fotowoltaika-2-1200x675.jpg

Dotacje

Dotacja dla firm "Energia Plus"

Program wsparcia dla firm w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko to „Energia Plus”.

Czytaj dalej
pompy-ciepla-2-1200x675.jpg

Dotacje

Czyste powietrze – dotacja do pomp ciepła i zbiorników CWU

Czyste Powietrze to program przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z budynków jednorodzinnych, z odrębną księgą wieczystą.

Czytaj dalej