Pompy Ciepła

Czym są pompy ciepła?

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia, które w sposób ekologiczny oraz ekonomiczny stosowane są do ogrzewania budynków oraz wody użytkowej. Są to bardzo komfortowe rozwiązania, gdyż nie wymagają budowy dedykowanych kotłowni. Regulowanie temperatury może odbywać się także zdalnie, przez Internet, lub poprzez nadawanie wytycznych na wyświetlaczu urządzenia. Pompy ciepła są praktycznie bezobsługowe, wydajne i bardzo łatwe w obsłudze. Mogą także tworzyć element nowoczesnych, inteligentnych budynków, tzw. „smart home”.  

Jak działają pompy ciepła?

pompa-ciepła-lubuskie.jpg

Działanie pomp ciepła dzieli się na trzy kroki – pobranie ciepła, jego wykorzystanie i ogrzewanie. W systemie źródła ciepła krąży ciecz, czyli woda ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, która absorbuje ciepło z otoczenia – na przykład z gruntu – i transportuje je do pompy. Następnie w wymienniku ciepła – w parowniku – następuje transfuzja energii z pierwszego obiegu do czynnika chłodniczego. W rezultacie tego procesu, czynnik chłodniczy ulega odparowaniu. Para jest pobierana przez sprężarkę, która podnosi temperaturę czynnika chłodniczego. 

pompy-ciepła-lubuskie.jpg

W skraplaczu gorący czynnik chłodniczy jest poddawany procesowi skraplania, w wyniku którego oddaje ciepło. Następnie czynnik chłodniczy trafia do zaworu rozprężnego, gdzie ponownie zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły, do czego dochodzi po obniżeniu jego ciśnienia. Woda znajdująca się w instalacjach grzewczych pomp ciepła przejmuje ciepło pochodzące ze skraplacza i kieruje je do systemu dystrybucji, do których możemy zaliczyć na przykład ogrzewanie podłogowe.

Jakie pompy ciepła wyróżniamy?

Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła, w zależności od źródła z jakiego pobierają energię cieplną, np.:

  1. Pompy ciepła powietrzne – ASHP pobierają ciepło z powietrza pochodzącego z zewnątrz. Wyróżniamy pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda, jednak obie pobierają energię cieplną z zewnątrz.
  2. Gruntowe pompy ciepła – GSHP występują w postaci gruntowo-powietrznej, glebowo-powietrznej, skalno-powietrznej i wodno-powietrznej.
  3. Pompy ciepła gruntowo-wodne transportują ciepło do obiegu grzewczego i zbiornika gorącej wody. Możemy wymienić pompy ciepła glebowo-wodne, skalno-wodne oraz wodno-wodne.
  4. Pompy ciepła wylotowe – EAHP dzielą się na wylotowe powietrze, wylotowe powietrzno-powietrzne i wylotowe powietrzno-wodne.
  5. Pompy ciepła wodne – WSHP używają płynącej wody jako źródło ciepła. Klasyfikujemy je przez wzgląd na sposób zasilania. W ostatnich czasach pojawiają się także warianty hybrydowe.

Pompy ciepła sprężarkowe i absorpcyjne

Pompy ciepła dzielimy na sprężarkowe i absorpcyjne. Stosuje się je w celu wymuszenia przepływu ciepła w kierunku innym niż naturalny. Do zaistnienia tego procesu niezbędna jest energia mechaniczna – w pompach ciepła sprężarkowych lub energia cieplna – w przypadku pomp absorpcyjnych. Ich podstawowym zadaniem jest ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej, chociaż poszczególne modele wyposażone są w funkcję chłodzenia. Pompy ciepła sprężarkowe  pod względem technologicznym realizują obieg Lindego, czyli szereg przemian termodynamicznych czynnika roboczego. Z tego powodu ich działanie przypomina proces funkcjonowania chłodziarek.

Największa wydajność pomp ciepła

W przypadku montażu pomp ciepła, największą skuteczność wykazuje połączenie ich z ogrzewaniem niskotemperaturowym (tutaj polecane jest ogrzewanie podłogowe). Podczas doboru mocy można skorzystać ze świadectwa energetycznego, które otrzymuje nowy budynek. Ważne jest oparcie się o jego projektowe obciążenie cieplne. Warto wiedzieć, że dobór pompy ciepła zależy od zapotrzebowania budynku, co wynika z powierzchni budynku, budowy ścian, rozmieszczenia okien oraz innych istotnych czynników. Decydując się na współpracę z Ferro Wings, dobór jednostki grzewczej rozpoczniemy od wykonania audytu cieplnego danego budynku. Następny krokiem będzie optymalny dobór pomp ciepła na podstawie wyników z kalkulatora doborowego.

Napisz do nas!
pompa formularz.jpg

Pomożemy w optymalnym doborze pompy ciepła!

* dane wymagane