Dotacje

Mój Prąd 5.0 – nowa edycja dotacji do fotowoltaiki i pomp ciepła

21 Lipiec 2023

Program Mój Prąd 5.0 finansowany przez NFOŚiGW wystartował 22 kwietnia 2023! Co najważniejsze, nowa edycja programu wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych i ekologicznych źródeł ciepła. Mój Prąd 5.0. to już nie tylko dopłaty do instalacji fotowoltaicznych wytwarzających prąd z energii Słońca, ale również wsparcie inwestycji w zakresie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej. W tym miejscu odpowiemy na pytania: Dla kogo jest dotacja? Jaki jest poziom dofinansowania oraz co należy zrobić aby uzyskać środki finansowe z programu Mój Prąd 5.0?

Webp.net-compress-image-31-1200x675.jpg

Program Mój Prąd 5.0 - dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła

Nowa forma programu Mój Prąd 5.0. to spore rozszerzenie w porównaniu do czwartej edycji. Wnioskodawcy otrzymają środki za montaż już nie tylko fotowoltaiki i magazynu energii ale również pomp ciepła i solarów do CWU. 

„Rozszerzamy program Mój Prąd o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego czy dziś dom ogrzewany jest gazem, pelletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej” – tak o rozbudowanym programie Mój Prąd w roku 2023 powiedziała minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Co więcej padła także zapowiedź, że w ostatnim kwartale roku 2023 zostanie uruchomiony program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowany ze środków unijnych i krajowych.

Dla kogo Mój Prąd 5.0?

Podobnie jak w poprzednich odsłonach programu Mój Prąd, również w piątej edycji  nadal wspierana jest grupa prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Tak samo jak poprzednio należy pamiętać, że Mój Prąd 5.0  skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Istotnym warunkiem jest  także rozliczanie się z wyprodukowanej i skonsumowanej energii elektrycznej w systemie ktryczną w systemie net-billing.

Piąta edycja programu Mój Prąd wprowadziła również kilka rodzajów wnioskodawców, którzy starać o dotacje:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Jakie są poziomy dotacji do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 5.0?

Zgodnie z zapisami NFOŚiGW w zakresie piątej edycji programu Mój Prąd w obszarze dotacji do instalacji fotowoltaicznych beneficjenci mogą liczyć na następujące poziomy dotacji:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

Jakie są poziomy dotacji do pomp ciepła i urządzeń grzewczych w programie Mój Prąd 5.0?

Zgodnie z zapisami NFOŚiGW w zakresie piątej edycji programu Mój Prąd w obszarze dotacji do ekologicznych źródeł ciepła beneficjenci mogą liczyć na następujące poziomy dotacji:

 1. Urządzenia dodatkowe – magazyn ciepła/urządzenia grzewcze:
 • Magazyn ciepła: 5 000,00
 • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00
 • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00

Od kiedy można ubiegać się o dotacje z programu Mój Prąd 5.0? Pamiętaj można uzyskać aż 58 000 zł!

Program wystartował 22 kwietnia 2023 i od tej daty można już składać wnioski za pomocą dedykowanej platformy. Należy pamiętać, że program „Mój Prąd” finansuje do 50% kosztów instalacji, a dopłata jest udzielana na inwestycje już zrealizowane. 

Jeżeli dotacja została przyznana wnioskodawca powinien otrzymać pieniądze w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia. Zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje niezmiennie od dnia 01.02.2020.

Powiązane wpisy
AdobeStock_86269618-min-1200x675.jpeg

Dotacje

Dotacja Mój Prąd dla fotowoltaiki

Mój Prąd to program rządowy mający na celu wspieranie rozwoju tzw. energetyki prosumenckiej, czyli procesu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i jednoczesne przekazywanie nadwyżki do sieci energetycznej, na bazie podpisanej umowy.

Czytaj dalej
Webp.net-compress-image-59-1200x675.jpg

Dotacje

Moje Ciepło - program dofinansowania pomp ciepła

“Moje Ciepło” to program, który zapewnia wsparcie finansowe na zakup i instalację pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju indywidualnego ogrzewania i energetyki prosumenckiej w Polsce przy użyciu ekologicznych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych

Czytaj dalej
AdobeStock_86269618-min-1200x675.jpeg

Dotacje

Jak rozliczana jest fotowoltaika założona w 2023 roku?

Wszystkie nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, rozumiane jako te do 50kWp, powstałe w 2023 roku rozliczane są według metody tzw. net-billingu. Warto przypomnieć, że prosumentami są wytwarzający energię z mikroinstalacji fotowoltaicznych (moc ich nie może przekraczać 50kWp), którzy przeznaczają ją na własne potrzeby, nie jest to ich podstawowa działalność gospodarcza.

Czytaj dalej