Dotacje

Dotacja Mój Prąd dla fotowoltaiki

21 Lipiec 2023

Mój Prąd to program rządowy mający na celu wspieranie rozwoju tzw. energetyki prosumenckiej, czyli procesu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i jednoczesne przekazywanie nadwyżki do sieci energetycznej, na bazie podpisanej umowy.

AdobeStock_86269618-min-1200x675.jpeg

Program Mój Prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych – nabór na 2023 rok

Na rządowej stronie programu możemy przeczytać, że ogłoszony jest już kolejny, piąty nabór wniosków o dotację w programie (5.0.), który to uruchomiony został w dniu 22.04.2023 roku.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd?

Jest on przeznaczony dla beneficjentów, którzy wytwarzają prąd na własne potrzeby, zawarli umowę z siecią w zakresie regulacji nadwyżek wytworzonej energii, rozliczają się w tzw. systemie net-billing. Kwalifikują się przedsięwzięcia, które rozpoczęły się nie wcześniej niż przed 01.02.2020 – data początkowa poniesionych nakładów.

Na stronie rządowej, dedykowanej temu dofinansowaniu, jest dokładnie sprecyzowane, kto może ubiegać się o dotację, a beneficjenci programu zostali podzieleni na trzy grupy:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Na czym polega i jak rozliczyć dotację Mój Prąd?

Dofinansowanie to polega na zwrocie 50% kosztów kwalifikowanych, wszystkich wydatków poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów ciepła oraz urządzeń z tym związanych, po złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie korzystając z podpisu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego.

Załączniki wymagane prezentuje strona rządowa. Są to:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii (PPE),
 • oświadczenie wnioskodawcy o zapłacie,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku,
 • zaświadczenie net-billing,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy.

Pamiętajmy o tym, że inwestycja musi być zakończona (pod względem technicznym, finansowym i prawnym) w momencie składania wniosku. Musi być uruchomiona i opłacona.

Ile można zyskać na programie Mój Prąd?

Wysokość dofinansowania to wspomniane już – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż określone progi:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
 • Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
  Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
  Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
  Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
  Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
  Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00
 • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00
 • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00
 • Kolektory słoneczne c.w.u.: 3 500,00 zł.

Jak długo trzeba czekać na pieniądze z programu Mój Prąd?

Kolejne nabory w ramach programu Mój Prąd pokazały, że czas oczekiwania był dotychczas różny. Jeszcze w programie 3.0 wynosił on nawet 300-350 dni roboczych od momentu złożenia wniosku, lub jego uzupełnienia. Program 4.0 pokazał, że czas skrócił się do 3 miesięcy (90 dni roboczych) od poprawnie złożonego wniosku. Podobne czasowe założenie takie jest również na Program 5.0.

Powiązane wpisy
AdobeStock_456948900-min-1200x675.jpeg

Dotacje

Jak złożyć wniosek o dotację Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło jest dedykowany dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych, nowych budynków mieszkaniowych. Beneficjentem jest osoba fizyczna wykazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy obiektu mieszkalnego. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup i montaż pomp ciepła w celu ogrzewania domu i ogrzewania wody użytkowej.

Czytaj dalej
fotowoltaika-2-1200x675.jpg

Dotacje

Dotacja dla firm "Energia Plus"

Program wsparcia dla firm w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko to „Energia Plus”.

Czytaj dalej
AdobeStock_534471984-min-1200x675.jpeg

Dotacje

Jak złożyć wniosek o dotację Mój Prąd?

Od dnia 22. 04. 2023 roku ruszyła kolejna edycja, nabór do programu „Mój Prąd”. Jest to już piąta odsłona tego dofinansowania, dedykowanego dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Czytaj dalej