Źródła energii odnawialnej

Źródła energii odnawialnej - nowy wymiar codzienności, ekologiczny i zrównoważony styl życia

Czym są tak naprawdę alternatywne źródła energii odnawialnej? Tak wiele o nich słyszymy i nie raz pewnie zastanawiamy się czy w skali mikro są one rzeczywiście opłacalne, czy w skali makro potrafią ochronić naszą planetę i w końcu czy nie jest to przypadkiem wyłącznie marketingowy produkt? Przyjrzymy się źródłom energii odnawialnej, jej znaczeniu w globalnym świecie.

Energia odnawialna a energia ze źródeł kopalnych? Jak możemy je porównać po krótce?

Energia ze źródeł kopalnych to zasoby nieodnawialne i wyczerpywalne. Występuje konkretny ich limit na świecie, który stopniowo wyczerpuje się. Na dodatek umiejscowienie źródeł energii odnawialnej jest nieregularne, wręcz skupiskowy, co nierzadko jest przyczyną wielu konfliktów społeczno-politycznych. Inaczej jest w przypadku źródeł energii odnawialnej. W tym przypadku jest ona wszędzie, jest niewyczerpywalna i traktowana jako dobro publiczne, dostępna dla wszystkich. To jest główna różnica. Dodatkowo alternatywne źródła energii odnawialnej to bezemisyjność, w 100% produkt ekologiczny i tzw. „zielona energia”. Pozostaje jedynie kwestia jak ją czerpać i jak przekształcać ją w energię do wykorzystania na co dzień, elektryczną bądź cieplną?

Nie pozostawia zaś wątpliwości fakt, iż alternatywne źródła energii to nasza przyszłość, inwestycja w lepsze jutro, troska o planetę i jednocześnie znaczące korzyści finansowe i uniezależniające państwa od innych. To również rozwiązanie na katastrofalny stan otaczającego nas środowiska i globalne problemy ekologiczne.

Jakie są główne źródła energii nieodnawialnej, obecnie stanowiącej 80% produkcji energii?

Mowa tu przede wszystkim o węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym i energii nuklearnej. Wszystkie te zasoby powodują wiele niekorzystnych zmian w otoczeniu – które całkowicie bądź w znacznej części wyeliminowane są w przypadku alternatywnej energii odnawialnej.

Mowa tu przede wszystkim o:

– efekcie cieplarnianym;
– masowym topnieniu lodowców i wzrostu poziomu wody oceanów;
– kwaśnych deszczach;
– dużej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń;
– nieustannych smogach i złym stanie powietrza;
– wypadkach i katastrofach ekologicznych, wyciekach;
– niebezpiecznych odpadach, rażącej ilości śmieci;
– hałdach popiołu;
– częstych anomaliach pogodowych jak np.: skrajne upały i susza, okresy wzmożonych opadów, zacieranie się pór roku;
– pożarach, powodziach jako efekt powyższego;
– wyginięcie gatunków zwierzęcych i roślinnych.

Jakie wyróżniamy źródła energii odnawialnej?

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

– energetykę słoneczną
– energetykę wodną
– energię fal
– energię wiatru
– energię Ziemi

Jakie jest główne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej?

Alternatywne źródła energii wykorzystywane są następująco:

– ogrzewanie budynków;
– podgrzewanie wody w budynkach;
– wytwarzanie energii elektrycznej dla zasilania urządzeń, sprzętu, wyposażenia codziennego użytku;
– wykorzystanie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, w dalszej produkcji dóbr i usług;
– nawadnianie pól w rolnictwie;
– napędzanie turbin parowych;
– przetworzenie na produkty biomasy, jako dodatki do paliw płynnych napędzających silniki spalinowe i inne.

INFOLINIA: 530 000 102