Nasłonecznienie w Polsce

Nasłonecznienie w Polsce – czy jest wystarczające dla zapewnienia opłacalności fotowoltaiki?

Wbrew pierwszemu poglądowi, które może pojawić się w głowie inwestora w panele fotowoltaiczne – nasłonecznienie w Polsce i warunki klimatyczne – są optymalne dla sukcesu fotowoltaiki. Dla skuteczności działania mikro instalacji nie potrzeba wcale długo utrzymujących się upałów i bezwietrznej pogody. Wręcz odwrotnie efektywność fotowoltaiki spada wraz ze wzrostem jej przegrzania. Nie jest to zjawisko korzystne, przegrzaniu ulegają wówczas panele i wszystkie urządzenia z nimi współpracujące, a efektywność drastycznie spada.

Czym jest nasłonecznienie i jak je definiujemy?

Nasłonecznienie to wielkość fizyczna, która podlega pomiarowi. Określa ona średnią moc promieniowania słonecznego, która przypada na jednostkę powierzchni poziomej.

Jak wylicza się nasłonecznienie, czyli czy istnieje kalkulator nasłonecznienia?

Jest to stosunek energii słonecznej w określonym czasie na danej powierzchni do pola tej powierzchni i czasu. Jednostką miary nasłonecznienia jest W/m2. Dla zapewnienia współmierności i porównywalności danych przyjmuje się powierzchnię w wymiarze 1 m2, a czasookres to 1 rok kalendarzowy.

Dane zbierane są bieżąco i analizowane, a na początku każdego roku podawana jest do wiadomości publicznej mapa z podziałem na strefy nasłonecznienia w Polsce. Nasłonecznienie w Polsce w poszczególnych miesiącach jest różne, dlatego rok jest najbardziej obrazującym trend nasłonecznienia okresem czasu w przypadku naszego kraju. Wartość nasłonecznienia w Polsce podawana jest w kWh/m2/rok, co oznacza ilość kilowatogodzin energii przypadająca na metr kwadratowy.

Dlaczego parametr nasłonecznienia jest tak ważny w przypadku fotowoltaiki?

Nasłonecznienie to kategoria ściśle powiązana z efektywnością fotowoltaiki. W przypadku jednak terytorium Polski, różnice pomiędzy poszczególnymi regionami w zakresie nasłonecznienia są naprawdę niewielkie. Dlatego też nie ma u nas podstaw, aby martwić się rentownością fotowoltaiki w poszczególnych regionach.

Uśredniony poziom nasłonecznienia w Polsce oscyluje wokół poziomu od 1050 do 1160kWh/m2/rok.

Jak prezentuje się mapa nasłonecznienia w Polsce?

Najwyższy poziom promieniowania słonecznego przypada na rejony górskie w Polsce, tereny na południu i wschodzie kraju.

Najwyższe nasłonecznienie ma południowa część województwa lubelskiego.  W centralnej Polsce nasłonecznienie to średnio wartość od 1022 – 1048 kWh/m2/rok. Pozostała część kraju to nieco poniżej 1000 kWh/m2 rocznie.

Od kwietnia do września na obszar Polski trafia 80% promieniowania rocznego.

Jakie miesiące w Polsce charakteryzują się największym nasłonecznieniem?

Oczywiście są to miesiące wiosenne i letnie, a dokładniej:

  • maj;
  • czerwiec;
  • lipiec

Co jeszcze w zakresie nasłonecznia jest bardzo ważne z punktu fotowoltaiki?

Oczywiście chodzi tu o ilość dni słonecznych przypadających na dany rok. Więcej dni słonecznych to oczywiście większa efektywność instalacji. Statystyczne dane wskazują, iż w Polsce jest około 1600 godzin słonecznych w roku, co przekłada się na 66 dni i jest to wynik bardzo dobry jeśli chodzi o optymalne warunki dla paneli fotowoltaicznych.

INFOLINIA: 530 000 102