Fotowoltaika

Słońce świeci nad naszymi głowami w każdym miesiącu w roku, dostarczając energię cieplną na różne powierzchnie, które nas otaczają. W tym na nasze dachy. Dlaczego nie wykorzystać tej darmowej energii na własne potrzeby? Z jednej strony korzystamy z darmowej energii elektrycznej, z drugiej dokładamy swoją cegiełkę w dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. 

Jak działa instalacja fotowoltaiczna? Czyli zamiana promieni słonecznych w energię elektryczną.

Aby wykorzystać w pełni energię cieplną ze słońca na swoim dachu, werandzie, przybudówce należy zamontować panele fotowoltaiczne, które „złapią” promienie i zamienią je na prąd elektryczny. W Ferro Wings wykonujemy również naziemne instalacje fotowoltaiczne oraz CarPorty z panelami fotowoltaicznymi.

Jest to możliwe dzięki specjalnej technologii budowy paneli, na które składają się ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa są zbudowane z przylegających do siebie płytek wykonanych z krzemu. Tutaj należy dodać, że najlepszą efektywność posiadają panele monokrystaliczne. Na styku tych płytek pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych zostają wytworzone ładunki elektryczne. 

Działanie fotowoltaiki FerroWings

Za odprowadzenie ładunków elektrycznych odpowiadają dwa elementy. Pierwszy – spód ogniwa wykonany z metalowej powłoki. Drugi – górna część ogniwa fotowoltaicznego wykonana z metalowej siatki. Trzeba pamiętać, że na tym etapie mamy jeszcze do czynienia z prądem stałym. Aby panel fotowoltaiczny był odporny na warunki atmosferyczne, ogniwa są zamykane w szczelne obudowy, odporne również na odpady gradu. W ofercie Ferro Wings znajdą Państwo produkty wyłącznie o najwyższej jakość, dzięki czemu gwarancja na montowane panele to aż 30 lat na produkcję liniową oraz nawet 25 lat na konstrukcję panelu!

Istota fotowoltaiki, czyli zamiana prądu stałego na prąd zmienny

Obecnie znaczna część urządzeń elektrycznych, które używamy w naszych domach jest przystosowana do zasilania prądem zmiennym. Natomiast tak, jak wspominaliśmy panele fotowoltaiczne produkują prąd stały.  W celu zamiany prądu stałego na prąd zmienny, należy wyposażyć instalację fotowoltaiczną w inwerter (często zamiennie używana nazwa falownik).  Inwerter nie tylko przekształca wyprodukowaną energię z paneli na prąd zmienny o odpowiedniej częstotliwości, jest również mózgiem całej naszej elektrowni. Tylko zakup wysokiej klasy falownika wraz z optymalizatorami mocy spowoduje przekształcenie naszej instalacji w Inteligenty System Fotowoltaiczny!  Więcej o Inteligentnym Systemie Fotowoltaicznym w ofercie FerroWings znajdziesz klikając tutaj! Dodatkowym urządzeniem umożliwiającym zarządzanie konsumpcją i produkcją energii elektrycznej jest Smart Meter, dedykowany podlicznik dla instalacji fotowoltaicznych. Należy również pamiętać, że każda instalacja powyżej 6,5 kWp ze względów bezpieczeństwa musi być wyposażona w zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Panele fotowoltaiczne FerroWings

Projektowanie elektrowni słonecznej i bezpłatne konsultacje

Efektywne wykorzystanie pracy paneli fotowoltaicznych to również profesjonalnie przeprowadzony projekt całej instalacji. Oprócz takich kwestii, jak: kąt nachylenia powierzchni dachu, usytuowanie budynku w danym kierunku świata istotne jest również merytoryczne przygotowanie osoby odpowiedzialnej za opracowanie inwestycji. Specjaliści z Ferro Wings to gwarancja doświadczenia, wiedzy i niezbędnego know-how z sektora elektrycznego oraz odnawialnych źródeł energii.

Co z nadwyżką wyprodukowanej dzięki fotowoltaice energii elektrycznej??

Część energii elektrycznej wytworzonej w ciągu dnia zostanie zużyta na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa domowego. Nadwyżka natomiast trafia do Zakładu Energetycznego, dzięki wpięciu naszej elektrowni  słonecznej do istniejącej instalacji oraz wymianie licznika na licznik dwukierunkowy. Tutaj o formalności inwestor w ogóle nie musi się martwić, ponieważ cała dokumentacja i niezbędne wnioski są przygotowywane przez specjalistów FerroWings! Naszą nadwyżkę pożytkujemy podczas poboru energii elektrycznej z sieci np. nocą.

Jak długo trwa proces montażu fotowoltaiki?

Czas trwania procesu instalacji fotowoltaiki przez profesjonalną firmę to zwykle od 1 do 3 dni. Wszystko zależy od powierzchni, na której zakładana jest instalacja oraz od stopnia złożoności jej konstrukcji.

Jakie czynniki wpływają na mikroinstalacje fotowoltaiczną oraz jej cenę i projekt?

Dużą rolę odgrywa nachylenie dachu i oraz kierunek ekspozycji paneli na słońce. Panele skierowane na południe i z kątem pochylenia 35 stopni to optymalne rozwiązanie. Przedział nachylenia 30 do 60 stopni jest również przedziałem bardzo korzystnym dla instalacji fotowoltaicznej. Każda konstrukcja bardziej wymagająca, np.: z uwagi na konieczność montażu wysięgników ze względu na niekorzystną ekspozycję na słońce to oczywiście pewne dodatkowe nakłady.

Zobacz również

Fotowoltaika na balustradzie - czyli na jakich elementach także montuje się fotowoltaikę?

Najczęściej spotykamy się z panelami fotowoltaicznymi montowanymi na dachu, ale jest również opcja montażu na ogrodzeniach, balustradach tarasów czy balkonów, na innych strukturach, czy chociażby bezpośrednio na gruncie.

Kluczowe składowe niezbędne do budowy własnej fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne stanowią oczywiście dominującą pozycję w składzie instalacji. Sercem każdej instalacji fotowoltaicznej jest inwerter, inaczej zwany falownikiem. To właśnie te urządzenie dokonuje wspomnianej transformacji prądu stałego na prąd zmienny, na ten bezpośrednio wykorzystywany w naszych domach. Każda instalacja musi posiadać również odpowiednie zabezpieczenia i system uziemienia. W zależności od wybranej metody działania: in-grid czy off grid potrzebujemy również odpowiednio:

– dwukierunkowy licznik poboru i oddawania energii oraz przyłączenia do sieci energoelektrycznej– przy in-grid systemie; te elementy dostarczane są przez zakład energetyki w ramach prosumenckiej umowy;
– akumulator z regulatorem ładowania dla systemu off-grid (bez przyłączenia do sieci, pełna niezależność energetyczna)

„Serce” fotowoltaiki, czyli inwerter. Co warto o nim wiedzieć?

Wybór inwertera również uzależniony jest od wybranego systemu działania. Przy systemie in-grid zastosowanie znajdują inwertery sieciowe, które dają możliwość przesyłu prądu do regionalnej sieci elektrycznej. Przy off-grid mówimy o inwerterach wyspowych, które pozwalają zasilać bezpośrednio urządzenia wewnątrz obiektu, nie ma możliwości przesyłu energii poza obiekt.

Inwertery zwane falownikami różnią się także między sobą rozmiarem. Do pojedynczego panelu podłączamy tzw. mikroinwertery.  Do kilku czy kilkunastu paneli – co ma miejsce najczęściej w przypadku domów jednorodzinnych – stosujemy inwertery stringowe. Jeśli mamy do czynienia z pokaźną farmą fotowoltaiczną to wybór pada na inwertery centralne.

Zobacz również:

Czy konserwacja paneli fotowoltaicznych jest konieczna? Jak często ją wykonywać i jaki ma wpływ na sprawność fotowoltaiki?

W tym przypadku mamy do czynienia z dużym atutem tej instalacji. Jest ona naprawdę mało wymagająca pod kątem konserwacji. Oczywiście warto zlecać przeglądy całego systemu, jednak można to robić stosunkowo sporadycznie. Troska o panele fotowoltaiczne ogranicza się praktycznie do ich czyszczenia, na wypadek dużego stopnia zabrudzeń, warto też zadbać, aby nie gromadziły się na nich liście czy nadmiar śniegu. Ponadto inwerter – jako urządzenie elektryczne – warto sprawdzać pod kątem stanu technicznego raz na kilka lat.

Popularny w fotowoltaice system in-grid – jakie mogą być koszty związane z jego instalacją?

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych wszystkie koszty montażowe leżą po stronie operatora sieci energetycznej – jest to zapisane w zawieranej umowie prosumenckiej.  Nie ma w tym przypadku żadnych opłat przyłączeniowych. Koszt wspomnianego licznika dwukierunkowego leży po stronie zakładu energetycznego.

Jak wygląda proces zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do przyłączenia do sieci?

Jest to nieskomplikowany proces, można wykonać go w kilku krokach, często także on-line, za pośrednictwem strony internetowej dostawcy energii elektrycznej, przykładowa kolejność działań wygląda następująco:

– pobranie druku pod nazwą: Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji;
– załączenie schematu instalacji elektrycznej obiektu – wykonanej przez uprawnionego instalatora;
– załączenie dokumentów technicznych instalacji;
– potwierdzenie certyfikacji instalacji, zgodności z normami NC RfG.

Zobacz także:

INFOLINIA: 530 000 102