Turbiny wiatrowe

Pozwolenie na przydomową elektrownie wiatrową

21 Lipiec 2023

Pozwolenie na przydomową elektrownię wiatrową to kwestia, która jest pierwszą rozpatrywaną rzeczą podczas inwestycji w energię pochodzącą z wiatru. Sprawy formalne, których należy dopełnić, są określane prawnie, dlatego nie mogą być bagatelizowane. Na przydomową elektrownię wiatrową pozwolenie nie zawsze jest wymagane. Nie trzeba się o nie ubiegać, jeśli budowla jest mikroinstalacją, to jest, nie przekracza mocy 40kW, a wysokość turbin nie jest wyższa niż trzy metry. Jeśli jest montowana na budynku, również nie powinna wykraczać ponad trzy metry nad jego obrys.

Pozwolenie na przydomową elektrownię wiatrową dla przeciętnego gospodarstwa

Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego wystarczy mikroinstalacja. Oznacza to, że pozwolenie na przydomową elektrownię wiatrową na ogół nie jest konieczne. Z pewnością możemy uznać to za znaczne ułatwienie dla inwestora. Warto jednak pamiętać, że dla pełnego zaspokojenia potrzeb gospodarstwa, niezwykle ważne jest odpowiednie oszacowanie niezbędnej mocy instalacji. Wówczas można okaże się, czy w przypadku przydomowej elektrowni wiatrowej pozwolenie powinno zostać uzyskane.

Gdzie składać wniosek o pozwolenie na przydomową elektrownię wiatrową?

Warto także nakreślić sprawę, jaką jest to, gdzie należy składać wniosek o pozwolenie na przydomową elektrownię wiatrową w przypadku, gdy mowa o większej instalacji. Otóż należy złożyć stosowne dokumenty do starostwa lub urzędu miasta, co ma miejsce w większości przypadków. Czasem na przydomową elektrownię wiatrową pozwolenie otrzymuje się w starostwie powiatowym lub urzędzie wojewódzkim.

Kolejne etapy po uzyskaniu pozwolenia na przydomową elektrownię wiatrową

Po uzyskaniu pozwolenia na przydomową elektrownię wiatrową trzeba ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Następnym krokiem jest wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego masztu i instalacji elektrycznej. Sprzeciw właściwego organowi decyzyjnemu, co do uzyskania na przydomową elektrownię wiatrową pozwolenia może nastąpić do trzydziestu dni od złożenia wniosku. Po uzyskaniu wszelkich zgód następuje dobranie odpowiedniego miejsca do postawienia konstrukcji. O tym w głównej mierze decydują warunki pod względem wiatru. W większej części Polski są one korzystne, szczególnie w obszarze pomorza.

Warto korzystać ze wsparcia specjalistów

Po uzyskaniu na przydomową elektrownię wiatrową pozwolenia, trzeba przystąpić do etapu wykonania instalacji. Miejsce jej ulokowania jest zależne od warunków, jakie panują w konkretnej części kraju. Dlatego przed inwestycją w przydomową elektrownię wiatrową warto zaznajomić się ze stosownymi mapami, określającymi warunki dotyczące wiatru. W doborze odpowiedniego rozwiązania pomogą Ci też specjaliści odpowiedzialni za wykonanie budowli. Dobrze jest mieć na uwadze, że warunki nie są identyczne w każdej części Polski. Wyszczególnione informacje na ten temat możesz znaleźć w internecie, co pozwoli Ci oszacować opłacalność inwestycji.

Zobacz również: