Magazyny energii

Czy magazyn energii można odliczyć od podatku?

21 Lipiec 2023

Wśród inwestorów coraz częściej pojawia się pytanie, czy zakupione magazyny można odliczyć od podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej?

Webp.net-compress-image-31-1200x675.jpg

Czy magazyn energii można odliczyć od podatku? Jakie w tym zakresie są interpretacje prawno-skarbowe?

Inwestorzy decydują się na to rozwiązanie, bowiem chcą budować swoją energetyczną niezależność. Magazynowanie energii daje możliwość przechowywania nadwyżek energii i wykorzystywanie ich w efektywny sposób w odpowiednim momencie, np.: awaria sieci, okres braku produkcji lub obniżonej produkcji fotowoltaiki, itp. Wśród inwestorów coraz częściej pojawia się pytanie, czy zakupione magazyny można odliczyć od podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej?

Na początek: czym jest ulga termomodernizacyjna i dla kogo jest przeznaczona?

Jest to ulga podatkowa, która daje możliwość odliczenia od podatku wydatków związanych z realizacją projektów termomodernizacyjnych. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, zabudowy szeregowej lub bliźniaczej.

Na tej stronie internetowej możemy znaleźć praktyczne i pomocne szczegóły dotyczące ulgi termomodernizacyjnej.

Czy zakup magazynów energii w fotowoltaice klasyfikuje się do wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej?

Na stronie gov.pl czytamy, że ulga przysługuje po spełnieniu następujących przesłanek:

  • poniesione wydatki są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • poniesione wydatki dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek,
  • posiadamy fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
  • wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,
  • nie zaliczyliśmy wydatków do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyliśmy ich od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniliśmy ich w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

W punkcie pierwszym mowa o katalogu składników, których zakup klasyfikuje się do odliczenia od podatku.

Nowe interpretacje skarbowe

Niestety magazyny energii nie są wprost wymienione w katalogu, co spowodowało, że początkowo interpretacje skarbowe były niekorzystne dla inwestorów finansujących magazyny energii. Na szczęście pojawiły się obecnie nowe interpretacje – na 2023 rok – korzystne dla wnioskodawców. Najnowsze interpretacje Krajowej Izby Skarbowej wskazują, że możliwe jest odliczenie magazynów energii od podatku. Należy jednak wniosek odpowiednio uargumentować.

KIS przychyliła się do opinii jednego z wnioskodawców, który odniósł magazyn do zapisu o ogniwach fotowoltaicznych wraz z osprzętem, który ujęty jest w katalogu i tym samym podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z tą interpretacją magazyn energii jest trwałą częścią instalacji fotowoltaicznej, co oznacza, że bez paneli fotowoltaicznych nie może pełnić swojej funkcji – magazynowania wyprodukowanej przez nie energii. KIS przychylił się pozytywnie do tej argumentacji.