Fotowoltaika

Licznik dwukierunkowy 

21 Lipiec 2023

Licznik dwukierunkowy jako jedyny potrafi podać wartości prądu zużytego w gospodarstwie i oddanego do sieci przez instalację fotowoltaiczną. Dlatego w ciągu trzydziestu dni od jej montażu, należy założyć właśnie takie urządzenie. 

fotowoltaika 1.jpg

Licznik dwukierunkowy - podstawowe informacje

Taką informację podaje się operatorowi sieci za pośrednictwem dedykowanego formularza. Chociaż nawet bez podłączenia do licznika dwukierunkowego fotowoltaika będzie gotowa do użycia, odradza się jej uruchomienie przed jego instalacją. Trzeba pamiętać, że stary licznik jednokierunkowy będzie zaliczał energię oddaną do sieci, jako zużytą, co łączy się z większymi kosztami ponoszonymi przez właściciela gospodarstwa.

Odczyt licznika dwukierunkowego

Odczyt licznika dwukierunkowego jest intuicyjny, kiedy przyswoimy sobie miejsce wskazania wartości energii. Kod OBIS 1.8.0 ulokowany w lewym górnym rogu ekranu informuje o zużyciu energii elektrycznej. Kod 2.8.0 dotyczy energii oddanej do sieci publicznej. Jeśli jednak korzystasz z taryfy wielostrefowej, zwróć uwagę na kody rozpoczynające się cyfrą 2 – mówią one o tym, ile energii zostało oddane do każdej strefy. Wartości podane przy odczycie licznika dwukierunkowego podawane są w kilowatogodzinach – kWh.

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Działanie licznika dwukierunkowego opiera się na podaniu wartości energii zużytej i oddanej do sieci. W sytuacji, gdy produkcja prądu jest większa niż jego zużycie, licznik dwukierunkowy rejestruje je jako oddzielne wartości. Podobnie jest w sytuacji, gdy produkcja jest niewystarczająca do zapotrzebowania i gospodarstwo pobiera energię z sieci publicznej. Jeśli po zakończeniu okresu rozliczeniowego bilans energii zużytej i wyprodukowanej jest równy zeru, ponosisz jedynie koszty obsługi. Pamiętaj, że energia oddana do sieci może zostać odzyskana w 80% w ciągu roku, jeżeli produkcja okaże się niewystarczająca.

Wymiana licznika na dwukierunkowy

Wymiany licznika na dwukierunkowy należy dokonać w ciągu trzydziestu dni od montażu instalacji fotowoltaicznej. W tym celu trzeba skontaktować się z dostawcą energii, często informacje na ten temat można znaleźć na jego oficjalnej stronie. Wymiana licznika na dwukierunkowy jest niezbędna, ponieważ dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia możesz odczuć zauważalne korzyści ekonomiczne z przejścia na energię odnawialną. Z finansowego aspektu jest to czynność najbardziej opłacalna. Licznik dwukierunkowy to nieodłączny element instalacji.