Ogrzewanie podczerwienią

Urządzenia grzewcze na podczerwień Redwell to innowacyjne produkty, które są zasilane energią elektryczną i doskonale współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi. Przekazują one promienie „dalekiej podczerwieni” poprzez specyficzny sposób dystrybucji ciepła, oferują znacznie wyższy poziom wydajności. W ten sposób znacznie obniżają koszty ogrzewania. W produktach Redwell, technologia dalekiej podczerwieni została przystosowana do ogrzewania domów, biur, obiektów komercyjnych i wszystkich podobnych, w których przebywają ludzie.

Zasada działania ogrzewania podczerwienią

Innowacyjna konstrukcja urządzeń grzewczych powoduje, że w ciągu kilkunastu minut od momentu włączenia zasilania odczuwamy przyjemne ciepło. Urządzenia RedWell emitują energię cieplną podobną do promieni słonecznych, lub piecy kaflowych. Taki sposób ogrzewania rozgrzewa najpierw materię, czyli ściany, podłogi, przedmioty, ludzi itp. Najpierw musi zostać ogrzana cała materia, a dopiero potem nagrzana materia oddaje ciepło za pomocą fal promieniowania podczerwonego i ogrzewane jest powietrze. Co ma wymierny wpływ na ilość kilowatogodzin przeznaczonych na ogrzewanie w danymi pomieszczeniu. 

Efektywność ogrzewania urządzeniami Redwell jest nieosiągalna dla tradycyjnych systemów grzewczych, które muszą najpierw ogrzać powietrze. Ogrzane powietrze jako nośnik ciepła musi ogrzać materię. W związku z tym czas potrzebny do ogrzania materii jest znacznie dłuższy niż w przypadku ogrzewania podczerwienią. System Redwell skraca drogę przepływu ciepła do minimum, z urządzenia do materii i właśnie dlatego jest wyjątkowy, tak jak wyjątkowe jest Słońce.

Zalety ogrzewania podczerwienią

 1. Bardzo szybki efekt odczuwania emitowanego ciepła
 2. Ciepło rozprowadzone jest równomiernie – temperatura przy
  suficie jest zbliżona do temperatury przy podłodze
 3. Komfort termiczny osiągamy przy niższej o około 2st.C
  temperaturze powietrza w pomieszczeniu
 4. Nie powoduje cyrkulacji powietrza i kurzu oraz ujemnie
  jonizuje powietrze – polecane szczególnie alergikom
 5. Nie wysusza powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu –
  wilgotność względna jest stała
 6. Zapobiega wilgoci i tworzeniu się pleśni oraz grzybów na
  ścianach i sufitach – są one zawsze cieplejsze od powietrza w
  ogrzewanym pomieszczeniu
 7. 100% zużytej energii zamieniane jest w ciepło w tym samym
  pomieszczeniu
 8. Niskie koszty instalacji, brak konieczności serwisowania
  urządzeń

Zdrowe ogrzewanie

Ogrzewanie Redwell jest w pełni bezpieczne dla ludzi. Urządzenia Redwell emitują długie fale podczerwieni o małej częstotliwości. Dowodem na wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów Redwell są liczne certyfikaty, zwłaszcza IGEF , który potwierdza , że urządzenia Redwell spełniają
wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia d.s. badań elektrosmogu.

Ogrzewanie falami podczerwieni nie powoduje cyrkulacji powietrza i kurzu, a do tego ujemnie jonizuje powietrze. Dlatego właśnie , jest najbardziej higienicznym sposobem ogrzewania, polecanym szczególnie alergikom. Falami podczerwieni można leczyć wiele chorób i jest ono stosowane od dawna w terapii i rehabilitacji. Sposób odczuwania ciepła promieni podczerwieni, można porównać jedynie do przyjemnego ciepła promieni
słonecznych.

INFOLINIA: 530 000 102